หมวดหมู่ — ศูนย์บ่มเพาะที่เกี่ยวข้อง

Incubator Reverse Forward Motor Controller Circuit

ในโพสต์นี้เราจะเรียนรู้วงจรจับเวลาถอยหลังสำหรับการทำงานของกลไกมอเตอร์ตู้อบพร้อมชุดการเคลื่อนไหวที่ต้องการ ความคิดดังกล่าวได้รับการร้องขอจาก Mr. Anwar Technical