หมวดหมู่ — Smps

วงจรแปลงไฟ DC เป็น DC กำลังสูง - ตัวแปร 12 V ถึง 30 V

โพสต์นี้อธิบายถึงวิธีการสร้างวงจรแปลง DC เป็น DC กำลังสูงซึ่งจะเพิ่มระดับ 12 V DC ไปยังระดับที่สูงขึ้นได้ถึง 30

บทบาทของขดลวดเหนี่ยวนำใน SMPS

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของตัวแปลงโหมดสวิทช์หรือ SMPS คือตัวเหนี่ยวนำ พลังงานจะถูกเก็บไว้ในรูปของสนามแม่เหล็กในวัสดุหลักของ