หมวดหมู่ — โครงการอัลตราโซนิก

6 โครงการวงจรอัลตราโซนิกที่ดีที่สุดสำหรับงานอดิเรกและวิศวกร

โพสต์กล่าวถึงโครงการวงจรรับและเครื่องส่งสัญญาณอัลตราโซนิกที่มีประโยชน์ แต่ใช้งานง่ายจำนวน 6 รายการซึ่งสามารถใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญหลายอย่างเช่นรีโมทคอนโทรลอัลตราโซนิกสัญญาณกันขโมยอิเล็กทรอนิกส์

วงจรเตือนอัลตร้าโซนิคอัลตร้าโซนิคโดยใช้การตรวจจับความปั่นป่วนของอากาศ

วงจรสัญญาณเตือนอัลตร้าโซนิคอัลตร้าโซนิคที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้จะตรวจจับสถานการณ์อันตรายจากไฟไหม้โดยการรับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นอากาศรอบข้างหรือความปั่นป่วนของอากาศ มีความไวสูง