หมวดหมู่ — Lm3915 ไอซี

วงจรวัดความชื้นในดินพร้อมเครื่องฉีดน้ำอัตโนมัติ

บทความนี้อธิบายวงจรเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน 10 ขั้นตอนพร้อมกลไกการฉีดพ่นน้ำอัตโนมัติในตัวสำหรับการคืนสภาพวิกฤตของดิน มีการร้องขอความคิด